Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Η Centor έχει λάβει αμέτρητες διεθνείς πατέντες για τις εξελίξεις στις πόρτες, τις σίτες και το υλικό.

Στη Centor, είμαστε υπερήφανοι που θέτουμε νέα πρότυπα στον κλάδο των παραθύρων και των θυρών, τα οποία προσφέρουν στους ιδιοκτήτες σπιτιών μια καλύτερη εμπειρία διαβίωσης. 

Με πολλές μοναδικές καινοτομίες που αναπτύχθηκαν στο Κέντρο Σχεδιασμού Προϊόντων, η Centor έχει λάβει αμέτρητες διεθνείς πατέντες για εξελίξεις στο σχεδιασμό του υλικού παραθύρων και θυρών και στα συστήματα σίτας, ενώ εκκρεμούν 14 νέες διεθνείς πατέντες για τις Ολοκληρωμένες Πόρτες.

Αυτά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αναγνωρίζουν την εργασία που έχουμε καταβάλει για την επίλυση ενός προβλήματος με νέο και ενδιαφέροντα τρόπο - χορηγούνται μόνο εάν μια συσκευή, ουσία, μέθοδος ή διαδικασία είναι η πρώτη στο είδος της.

Βλέπουμε τις πατέντες ως μαρτυρία της δέσμευσής μας να συνδέουμε καλύτερα τους ανθρώπους με τον κόσμο τους έξω.